Passport to Suvannaphoum | Horeca 2012 Arrivals

Passport to Suvannaphoum | Horeca 2012 Arrivals

Horeca Supply โดยคุณปฏิญญา ศรีสุข กรรมการผู้จัดการฯ จัดกิจกรรม “Horeca 2012 Arrivals” ณ โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่ เพื่อนำแนะสินค้าใหม่ๆ จากต่างประเทศ พร้อมเปิดตัวการให้บริการด้าน “การออกแบบเมนูฟรี”...